Burtevents

                                          

Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht om via evenementen plaatselijke projecten of goede doelen te steunen. Ken jij een goed doel, heb jij nog een schitterend idee?

We horen het graag

Een deel van de drankverkoop doneren we bij de volgende shows aan vzw Ter Loke

Een glimlach voor een glimlach

Met dank aan onze sponsors